‘Ik open deze openbare zitting met een verwijzing naar de van oorsprong christelijke traditie van de Vrije Universiteit, waarin wetenschapsbeoefening verbonden wordt met verwondering en levensbeschouwelijke waarden.’

Nieuwe votum en doxologie die de diversiteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam moet uitdrukken. Volgens de universiteit doen de Psalmteksten ‘Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft’ (Psalm 124 vers 8) en ‘De naam des Heren zij geprezen, van nu aan tot in eeuwigheid’ (Psalm 113 vers 2) geen recht aan de diversiteit die de VU kenmerkt.