De snelheid waarmee we in de westerse wereld in een halve eeuw anders zijn gaan denken over dingen die we voorheen van essentiële waarde achtten, is wat mij betreft aanleiding tot waakzaamheid.

Hoogleraar ethiek Theo Boer in Nederlands Dagblad, 11 mei 2023