Transgenderdebat: wat is het probleem?

Alsof er niks belangrijkers te doen is debatteert de Tweede Kamer direct na het zomerreces als eerste over de Transgenderwet. Klimaat-, stikstof-, energie-, woon-, vluchtelingen- en koopkrachtcrises doen er niet meer toe.

Kortgeleden maakte ene Johanna Damen, waarover direct meer, haar debuut op website OpinieZ. Haar openingsstatement klinkt als een goede disclaimer: mensen met genderdysforie (mensen die het gevoel hebben in het verkeerde lichaam te zijn geboren – red.) hebben natuurlijk recht op goede hulp en goed onderzoek. En in het dagelijkse leven moeten we rekening houden met elkaar waar dat kan.

Maar genderactivisten gaan verder, signaleert zij: ‘Anderen moeten die genderidentiteit erkennen, bijvoorbeeld door het gebruik van de juiste woorden als je over hen spreekt. En in het bijzonder door hen toegang te verlenen tot de plekken van het andere geslacht. Zoals kleedkamers, maar ook de vrouwenopvang en natuurlijk de vrouwensport.’

Anders transfoob
Hun gevoel is dus het belangrijkste en anderen moeten zich maar aanpassen. Doe je dat niet dan ben je transfoob. Transgenderactivisten vergiftigen en onderdrukken het publieke debat, luidt haar conclusie. Heftiger wordt het te lezen dat transactivisten ook in Nederland fysieke bedreigingen niet schuwen. Misschien is dat de reden dat onderaan de bijdrage staat dat de originele naam van de auteur bekend is bij de redactie?

Transgenderactivisten vergiftigen en onderdrukken het publieke debat

Even later stelt Alma van Ees op dezelfde website OpinieZ een heel concrete vraag in het genderdebat: mag een man zich zomaar in vrouwenruimtes mag begeven? Een dames-wc bijvoorbeeld, kleedruimtes voor vrouwen of een vrouwensauna? ‘Natuurlijk niet, zou iedereen nog niet zo lang geleden zeggen zonder daarover na te hoeven denken. Die stand van zaken is inmiddels wezenlijk veranderd, want “als je je een vrouw voelt, ben je een vrouw.” Dus betreedt een zich vrouw voelende man, maar nog steeds met een mannelijk lichaam, ongehinderd vrouwenruimtes.’

Politieke bubbel
Het debat is actueel vanwege de aanpassing van de Transgenderwet waarover direct na de vakantie van de Kamer (zo mag je dat trouwens niet noemen) wordt gediscussieerd. Van Ees haalt met instemming een artikel in de Telegraaf aan met de kop “Burger herkent zich niet meer in beleid”. Daarin schrijft oud-PvdA-minister Ronald Plasterk over de kloof tussen elite en volk, die zich op velerlei terrein manifesteert. Hij noemt het een lakmoestest dat er een Kamermeerderheid is die het begrip ’vrouw’ feitelijk wil afschaffen terwijl je buiten de bubbel vrijwel niemand tegenkomt die het hiermee eens is.

Even over het wetsvoorstel. Dat strekt ertoe de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te versoepelen en de procedure te vereenvoudigen:

• het vereiste van een deskundigenverklaring vervalt;
• voor kinderen jonger dan zestien jaar wordt het mogelijk om hun geslachtsregistratie te wijzigen via een verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger aan de rechtbank;
• personen van zestien jaar en ouder kunnen zelfstandig een eerste of tweede wijziging verzoeken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, evenals naar huidig recht. Een derde of volgende wijziging is mogelijk na een verzoek van betrokkene daartoe bij de rechtbank.

M of v en nu ook X
Als ik het goed lees heeft de Kamer de behandeling van het wetsvoorstel aangehouden nadat D66-kamerlid Lisa van Ginneken een (gewijzigd) amendement indiende dat de mogelijkheid opent om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtregistratie van m of v te wijzigen in de non-binaire aanduiding X. Van Ginneken introduceert het amendement als een procedurele wijziging. Maar volgens de Raad van State, die om advies is gevraagd, is met een dergelijke aanpassing van de geboorteakte sprake van en substantiële uitbreiding van het wetsvoorstel. Zij adviseert om de invoering van de mogelijkheid van geslachtsneutrale registratie in een apart wetsvoorstel te regelen.

Een actueel rondje kranten, omdat ik het gevoel had een complete discussie te hebben gemist.

In NRC waarschuwt Maurits Westerbeek dat het hedendaagse genderdiscours veel verder gaat dan het streven om mensen die niet lekker in het vel zitten waarmee ze geboren zijn, de kans te geven hun situatie te normaliseren: ‘Volgens dit discours ben je per definitie man als je je mannelijk voelt, vice versa voor vrouw. Bij de geboorte aanwezige biologische geslachtskenmerken zijn nog slechts een suggestie van moeder natuur die vrijelijk genegeerd kan worden.’

Man (met penis)
Hij neemt als voorbeeld een man (met penis) die een beroep in de zorg heeft gekozen, zich graag wat frivoler kleedt en niet warm loopt voor Rico Verhoeven en Max Verstappen: ‘Die man komt er, als hij gevoelig is voor genderlogica, nauwelijks onderuit zich af te vragen of het genderlabel vrouw niet beter bij hem past. Na de wetswijziging kan hij/zij dat zo gaan ophalen bij een overheidsloket, en weer inleveren als het tegenvalt. Voor welk probleem is dit een oplossing?’

In de Volkskrant schrijft Martin Sommer dat de nieuwe wet zo onschuldig niet is: ‘Van mij mag iedereen zalig worden zoals hij wil, maar anders dan de minister (Ernst Kuipers, D66 – red.) houd ik mijn ogen niet in mijn zak.’ Hij wijst erop dat twintig jaar geleden er een handjevol jongeren, vooral jongens, was die zich bij de transgenderkliniek van de VU meldde voor een hormoonbehandeling en een operatie. Nu zijn het vooral meisjes die jongens willen worden en draaien er inmiddels drie klinieken, die de vraag bij lange na niet aankunnen. Het aantal inschrijvingen voor hulp is dit jaar gestegen tot bijna 8.000, waaronder 2.500 afkomstig zijn van jongeren onder de 18.

Puberende meisjes
Sommer haalt emeritus hoogleraar Liesbeth Woertman aan die in het Volkskrant Magazine signaleert hoe puberende meisjes die het gevoel hebben er niet bij te horen, op sociale media de oplossing voor hun tobberijen vinden: geslachtsverandering.

Even naar een van de beste online magazines Wynia’s Week. Gestaafd door wetenschappelijk onderzoek schrijft Bart Jan Spruyt dat onbehagen met het geboortegeslacht vaak verdwijnt. Veel jongeren die zich bij een genderpoli melden, zeker de helft, kampen met andere problematiek, zoals een ingewikkelde thuissituatie, autisme of een trauma. Uit onderzoek blijkt ook dat de wens tot transitie het gevolg kan zijn van sociale beïnvloeding en dat die beïnvloeding vooral via de sociale media wordt overgedragen.

Studies hebben aan het licht gebracht dat van de kinderen met genderdysforie 80 procent daar voor of tijdens de puberteit overheen groeit, meestal in de eerste fase van de puberteit wanneer de secundaire geslachtskenmerken zich ontwikkelen. Spruyt: ‘Transgender is dus niet aangeboren of onveranderlijk.‘Watchful waiting’ (terughoudend en voorzichtig zijn) is daarmee gepaster dan bevestigende zorg (affirmatie) en het in gang zetten van een vroege (sociale) transitie (waar de wijziging van de geslachtsaanduiding – als juridische transitie- een onderdeel van is).’

Gevaarlijk
Zijn conclusie: ‘We lopen het gevaar, zo blijkt, om al dan niet uit ideologische overwegingen te experimenteren met een kwetsbare groep (jonge) mensen die beter verdienen. We lopen tegelijk het gevaar dat we mensen die lijden rond hun geslacht en gender ervaren, niet op een zorgvuldige en goede manier helpen.’

In de Telegraaf, althans in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk, noemen Roderick Veelo en Wierd Duk de aangepaste Transgenderwet zelfs levensgevaarlijk.

Dagblad Trouw ziet de nieuwe wet daarentegen als een belangrijke erkenning. Uit een recent hoofdredactioneel commentaar: ‘Transpersonen moeten nu enorm hun best doen om gezien te worden. Als het veranderen van de letter in het paspoort hen helpt bij erkenning, kunnen we dat als samenleving alleen maar omarmen.’

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archieven